May

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30 .05 h.d. s-kı 30-cu gün
2 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq25 .05h.d. s-kı ayın 25-ı
3 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq30 .05 h.d.s-kı 30-cu gün
4 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05 .05 h.d. s-kı 12-ci gün
5 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq15 .05h.d. s-kı 26-cı gün
6 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0505 .05
7 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 05 ayın 20
8 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01 .05 h.d. s-kı çərşənbə axşamı,25 iyun
9 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02 .05 h.d. s-kı ayın 6-sı
10 03105210 5-su təsərrüfatı №-li forma Nasos stansiyaları və su quyuları avadanlıqlarının mövcudluğu və istismarı haqqında ildə iki dəfə 05 .05 5 fevral ,
5 may
11 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0518 .05
12 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında aylıq05 .05h.d. s-kı ayın 6-sı
13 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq05 .05 h.d.s-kı ayın 6-si
14 03107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10 .05 h.d. s-kı ayın 10-dək
15 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .05 h.d. s-kı ayın 8-dək
16 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .05 18 .05
17 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərinin işi haqqında aylıq05 .05h.d.s-kı 5-ci iş günü
18 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .05 h.d. s-kı 5-ci iş günü
19 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .05 h.d. s-kı 5-ci iş günü
20 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .05 h.d. s-kı 5-ci iş günü
21 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 04 .05 h.d. s-kı 5-ci iş günü
22 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq04 .05h.d. s-kı 4-cü iş günü
23 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında aylıq30 .05h.d.s-kı 30-u
24 03109103 30-metro №-li forma Metro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .05h.d.s-kı 5-ci iş günü
25 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 04  
26 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq/İllik 02. 05, 05 .05 mart ayının 31-dək
27 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .05, 10 .05 
28 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .05 h.d.s-kı ayın 20-si
29 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında aylıq 20 .05 hər ayın 20-dək
30 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .05 hesabat ayının 20-i
31 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .05hesabat ayının 20-i
32 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
33 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü hesabat ayının 25-dək
34 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .05 hesabat ayının 20-i
35 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25 .05 hesabat ayının 25-dək
36 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
37 03117253 1-tarif(avtomobil) №-li forma Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
38 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
39 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
40 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .05 hesabat ayının 25-i
41 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
42 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
43 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
44 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 04