Mart

Formanın
kodu
Hesabatın iden. Hesabatın adı Dövriliyi Təqdim etmə vaxtı Son təqdim etmə vaxtı
1 03101059 1-QKT №-li forma Qeyri-kommersiya təşkilatlarının gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat illik 30 .03 25 may
2 03101104 1–büdcə №-li forma Dövlət büdcəsinin icrasına dair aylıq 30 .01 h. d. s-kı ayın 30-dək
3 03101126 3-MB №-li forma Kredit qoyuluşları haqqında aylıq 30.03 h.d.s-kı ayın 30-cu gün
4 03101129 1-müəssisə №-li forma Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat illik 31.03  
5 03101130 1-sığorta №-li forma Sığortaçıların (təkrarsığortaçıların) və hüquqi şəxs sığorta brokerlərinin fəaliyyəti haqqında Rüblük,illik mart ayının 31-dək h.d. s-kı 50-ci gün,
17 may
6 03101143 5-bank №-li forma Məcmu pul kütləsinin tərkibi haqqında aylıq25 .03h. d. s-kı ayın 26-sı
7 03101145 6-bank №-li forma Əhalinin depozit və əmanətləri haqqında aylıq30 .03 h.d.s-kı 30-cu gün
8 03101148 11 №-li forma Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında illik31 .03 
9 03102108 1-ordu Azərbaycan Ordusu sıralarında tərxis olunmuş şəxslərin sayı və tərkibi haqqında ildə 4 dəfə   mart, iyun, sentyabr və dekabrın 1-i
10 03102114 1 №-li forma (məşğulluq) Əhalinin məşğulluğu haqqında aylıq 05.03 h.d.s-kı 12-ci gün
11 03102117 4-əmək №-li forma İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında aylıq 15.03 h.d.s-kı 28-ci gün
12 03104047 1-istehsal №-li forma Malların istehsalı, yüklənməsi (göndərilməsi) və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0318 .03
13 03104056 6-TG(hidro) №-li forma Su elektrik stansiyalarının işi haqqında illik 15.03 29 mart
14 03104057 24-energetika №-li forma Energetika haqqında illik 15.03 29 mart
15 03104064 4-energetika №-li forma Qaz təchizatı müəssisələrinin energetika haqqında illik 15.03 29 mart
16 03105045 1–istehsal (kənd təsərrüfatı) №-li forma Kənd təsərrüfatı müəssisələri tərəfindən malların istehsalı,təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqındaaylıq 05. 03 ayın 20
17 03105186 3 k/t №-li forma Yazlıq bitkilərin əkini haqqında aylıq 01.03 h.d.s-kı ayın çərşənbə axşamı, 25 iyun
18 03105188 7-kt №-li forma Məhsul yığımı, payızlıqların səpini və dondurma şumuna dair aylıq 03.03 çərşənbə axşamı, 28 dekabr
19 03105191 24-kt №-li forma Heyvandarlığın vəziyyəti haqqında aylıq 02.03 h.d.s-kı ayın 6-cı
20 03106010 1-istehsal (tikinti) №-li forma Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında aylıq 05 .0318 .03
21 03106023 2-investisiya №-li forma Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında hesabat aylıq son. 5-ci iş günü h.d.s-kı ayın 6-sı iş günü saat 14-dək
22 03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma Tikinti və obyektlərin tikintisi haqqında aylıq son. Ayın 4 h.d.s-kı ayın 6-sı
23 03107004 4-yanacaq №-li forma Enerji məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında aylıq 10.03 h.d.s-kı ayın 15-dək
24 03107009 1-neft məhsulları №-li forma Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında aylıq 08 .03 hesabat dövründən sonrakı 10-cu gün
25 03108049 2-bazar №-li forma Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında ildə 4 dəfə 25 .03 yanvar, aprel, iyul, oktyabr aylarının 5-i
26 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında aylıq 05 .03 18 .03
27 03109069 2-nəqliyyat(boru) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında aylıq son. ayın 5-ci iş günü h.d.s-kı 5-ci iş günü
28 03109072 45 №-li forma (rabitə) Telefon rabitəsinin texniki vasitləri haqqında illik 20.03 30 mart
29 03109075 65 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yol nəqliyyatının işi haqqında hesabat rüblük 30.03 h.d.s-kı 45-i gün
30 03109076 65-boru(neft kəməri) №-li forma Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında rüblük 30 .03 h.d.s-kı 45-i gün
31 03109077 65 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .03 h.d.s-kı 45-i gün
32 03109079 65 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında rüblük 30 .03 h.d.s-kı 45-i gün
33 03109080 65 №-li forma (rabitə) Rabitə xidmətləri haqqında rüblük 30 .03 h.d.s-kı 45-i gün
34 03109081 21 №-li forma (poçt) Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında rüblük 30 .03 h.d.s-kı 40-ı gün
35 03109083 41 №-li forma (rabitə) Şəhərlərarası telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında illik 20 .03 30 mart
36 03109084 51 №-li forma(rabitə) Teleradio və peyk rabitəsinin texniki vasitələri və yayımı illik 19 .03 30 mart
37 03109088 6-nəqliyyat(qaz) №-li forma Magistral qaz kəmərlərində qazın nəqli haqqında aylıq 05 .03 h.d.s-kı 5-ci iş günü
38 03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .03 h.d.s-kı 5-ci iş günü
39 03109090 5 №-li forma (aviasiya) Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 05 .03 h.d.s-kı 5-ci iş günü
40 03109091 5 №-li forma (dəniz) Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat aylıq 04 .03 hesabat dövründən sonrakı 5-ci iş günü
41 03109097 9 №-li forma (liman) Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında aylıq 04 .03h. d. s-kı 4-cü iş günü
42 03109098 65-boru(qaz kəməri) №-li forma Magistral qaz kəməri nəqliyyatının işi haqqında rüblük 31 .03 h.d.s-kı 45-i gün
43 03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında hesabatAylıq 30.03h.d.s-kı 35-ci gün
44 03109103 30-metro №-li formaMetro nəqliyyatının əsas göstəriciləri haqqında aylıq 05 .03h.d.s-kı 5-ci iş günü
45 03111039 1-təhsil xidmətləri №-li forma Təhsil xidmətləri haqqında illik 30 .03 4 may
46 03111163 1-uşaq evi(toplu) №-li forma Uşaq evinin işi haqqında illik 15 .03 29 mart
47 03111165 1-əlavə təhsil №-li forma Uşaqlara əlavə təhsil verən tədris müəssisələri haqqında illik 30 .03 30 mart
48 03112041 1–xidmət №-li forma Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında aylıq/rüblük 05. 03  
49 03112219 1-pensiya №-li forma Əmək pensiyaları haqqında hesabat rüblük,illik 05 .03 h.d.s-kı 35-i gün
7 mart
50 03112220 1 №-li forma Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat aylıq, illik 31 .03 h.d.s-kı 30-u gün
30 mart
51 03112222 5 №-li forma Profilaktik peyvəndlər haqqında illik 31 .03 30 mart
52 03112223 6 №-li forma Regionlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri haqqında illik 31 .03 30 mart
53 03112224 7 №-li forma Bədxassəli yenitörəmələr haqqında hesabat illik 30 .03 30 mart
54 03112225 8 №-li forma Vərəm haqqında illik 31 .03 30 mart
55 03112226 9 №-li forma Qoturluq, dərinin göbələk və əsasən cinsi yolla keçan xəstəlikləri və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında hesabat illik 31 .03 30 mart
56 03112227 10 №-li forma Ruhi xəstəliklər haqqında hesabat illik 30 .03 30 mart
57 03112228 11 №-li forma Narkoloji pozuntular və narkoloji xəstəliklərin kontingenti haqqında hesabat illik 30 .03 30 mart
58 03112229 12 №-li forma Müalicə müəssisənin xidmət göstərdiyi ərazidə yaşayan əhalinin xəstəlikləri haqqında illik 30 .03 30 mart
59 03112230 14 №-li forma Tibb müəssisələrinin stasionar fəaliyyəti haqqında hesabat illik 30 .03 30 mart
60 03112231 17 №-li forma Tibbi kadrlar haqqında hesabat illik 31 .03 30 mart
61 03112232 18 №-li forma Rayonun (şəhərin) sanitar vəziyyəti haqqında illik 31 .03 30 mart
62 03112234 1-sosial müdafiə №-li forma Azərbaycan Resrublikası Dövlət sosial müdafiə fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat rüblük 16 .03 h.d.s-kı 75-i gün
63 03112236 30 №-li forma Müalicə-profilaktika müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında hesabat illik 31 .03 30 mart
64 03112237 31 №-li forma Uşaqlara tibbi xidmətin göstərilməsi haqqında illik 31 .03  
65 03112238 32 №-li forma Hamilə, doğan və zahı qadınlara göstərilən tibbi yardım,abortlar və kontrasepsiya haqqında illik 31 .03 30 mart
66 03112239 41-KE №-li forma Körpələr (uşaq) evinin fəaliyyəti haqqında hesabat illik 30 .03 30 mart
67 03112240 47 №-li forma Tibb müəssisələrinin şəbəkəsi və fəaliyyəti haqqında illik 30 .03 30 mart
68 03112249 1-səhiyyə №-li forma Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi,fəaliyyəti və kadrları haqqında illik 05 .03 29 mart
69 03113245 2-(ovçuluq) №-li forma Ovçuluq təsərrüfatları haqqında illik 05 .03 29 mart
70 03114298 2-4 №-li forma Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat Yarımillik, illik5 .03 
71 03115040 1 №-li forma (VVADQ) Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında aylıq07 .03, 10 .0307.03, 10.03
72 03115112 2 №-li forma (Səhiyyə) Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında aylıq20 .03 h.d.s-kı ayın 20-si
73 03117073 1-tarif (mobil) Mobil rabitə tarifləri haqqında hesabat aylıq 20 .03 hesabat ayının 30-u
74 03117087 1- tarif (telekommunikasiya) Telekommunikasiya tarifləri haqqında aylıq 20 .03 hesabat ayının 30-u
75 03117100 1-rabitə tarif (poçt) Rabitə tarifləri haqqındaaylıq 20 .03hesabat ayının 30-u
76 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
77 03117144 1-topdansatış qiymət Topdansatış qiymətləri haqqında aylıq hesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
78 03117250 1 №-li forma (KTQ istehsalçı) Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabataylıq 20 .03 hesabat ayının 25-i
79 03117251 1 №-li forma (SQ istehsalçı) Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqındaaylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
80 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında aylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
81 03117253 1- tarif (avtomobil) Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
82 03117254 1-tarif(dəniz) Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqındaaylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
83 03117255 1-tarif(dəmir yolu) Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında hesabataylıq 25 .03 hesabat ayının 30-u
84 03117256 1-tarif(aviasiya) Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında aylıq 25 .03 hesabat ayının 30-ui
85 03117426 1- №-li blank (İQİ - ərzaq) Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
86 03117427 1- №-li blank (İQİ - qeyri-ərzaq) Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü  
87 03117428 1- №-li blank (İQİ - xidmət) Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıqhesabat ayından sonrakı ayın birinci iş günü