Keyfiyyətin idarə olunması və informasiya texnologiyaları

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1.  Keyfiyyətə nəzarət cədvəlləri