Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Turizm və iaşə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 031011291-müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik Mart ayının 31-dək
2. 031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə)illik Fevral ayının 8-dək
3. 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıqKiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 031090301-fərdi sahibkarlıq (xidmət-iaşə) №-li forma (fərdi sahibkarların-fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında hesabat)RüblükHesabat dövründən sonrakı ayın yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
5. 031090622 №-li forma (İnnovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikFevral ayının 25-dək
6. 031092621 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illikFevral ayının 15-dək
7. 031120411-xidmət-iaşə №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında)aylıq,
rüblük
Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü;
Kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
8. 03120046 1- mehmanxana №-li forma (Mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin fəaliyyətinə dair hesabat)yarımillik,illikfevral və avqust aylarının 20-dək
9. 03120051 1-reklam (Reklam xidmətləri haqqında hesabat)illikhesabat ilindən sonra, aprelin 1-dək
10.03120101 1-turizm №-li forma (Turizm fəaliyyəti haqqında hesabat)yarımillik,illik aprel və sentyabr aylarının 20-dək
11.03120263 1–Sərhəd №-li forma (Ölkəyə gələn və gedən vətəndaşların sayına dair hesabat)Yarımillik, illik hesabat dövründən sonra 45 gün müddətində
 
12.03120409 1-turist (sərhəd) №-li müayinə forması (Ölkə sərhədini keçən Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşlarının sorğusuna dair)birdəfəlik 
13.  1 – daxili turizm №-li müayinə forması( Daxili turizmə dair)birdəfəlik 
14.  1- fərdi sahibkar (siyahıyaalma) nömrəli forma (Fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında)birdəfəlik Fevral ayının 25-dək
15.  1- sahibkar hüquqi şəxs (siyahıyaalma) nömrəli forma (Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin fəaliyyəti haqqında)birdəfəlik Aprel ayının 1-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30