Qiymət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03117073 1-tarif (mobil) (Mobil rabitə tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 20-dək
2. 031170871- tarif (telekommunikasiya) (Telekommunikasiya tarifləri haqqındat) aylıq hesabat ayının 20-dək
3. 03117100 1-Rabitə tarif (poçt) (Rabitə tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 20-dək
4. 03117141 1-tarif (boru kəməri neft nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə neft nəqli tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
5. 03117250 1-KTQİ (istehsalçılar) №-li forma (Satılmış kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçı qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 20–dən gec olmayaraq
6. 03117251 1-SQ (istehsalçı) №-li forma (Sənaye məhsullarının istehsalçı qiymətləri, sənaye xarakterli xidmətlərin qiymətləri (tarifləri) və sənaye müəssisələri tərəfindən məhsul istehsalı məqsədilə əldə olunan xammal və materialların qiymətləri haqqında hesabat) aylıq hesabat ayının 25-dən gec olmayaraq
7. 03117252 1-tarif (boru kəməri qaz nəqli) (Ümumi istifadədə olan boru kəməri nəqliyyatı ilə qaz nəqli tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
8. 03117253 1- tarif (avtomobil) №-li forma (Ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
9.03117254 1-tarif (dəniz) (Dəniz nəqliyyatı ilə neft və neft məhsullarının daşınmasının tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
10.03117255 1-tarif (dəmir yolu) (Ümumi istifadədə olan dəmir yolu nəqliyyatının yükdaşıma tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 25-dək
11.03117256 1-tarif (aviasiya) (Ümumi istifadədə olan aviasiya nəqliyyatı ilə yük daşınmasının tarifləri haqqında) aylıq hesabat ayının 25-dək
12.03117257 1-TQ (istehsalçı) №-li forma (Tikinti işlərinin qiymətləri haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq
13.03117413 1-mənzil qiymət (Mənzil bazarında qiymətlərin müşahidə forması) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 1-dən gec olmayaraq
14.03117426 Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıq formaya uyğun
15.03117427 Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması aylıq formaya uyğun
16.03117428 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması aylıq formaya uyğun
17.03100005 İxrac və idxal edilən əmtəələrin qiymət indekslərinin hesablanması aylıq formaya uyğun
18.03117426 Ərzaq məhsullarının qiymətlərinin müşahidəsi forması aylıq formaya uyğun
03117427 Qeyri - ərzaq mallarının qiymətlərinin müşahidə forması
03117428 Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlərin qiymət və tariflərinin müşahidəsi forması
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-52-72    (012) 538-86-21
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30