Əhali statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 031150001 №-li cədvəl (STM) ( Əhalinin sayı, təbii və miqrasiya hərəkəti haqqında) illik mart ayının 2-dək
2. 031150181-immiqrasiya (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)Rüblükrüblük məlumatları hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
3. 031150181-immiqrasiya (Azərbaycan Respublikasında daimi yaşamaq üçün icazə almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)İllikillik məlumatları fevral ayının 15-dək
4. 031150214-qaçqın (Rayonu (şəhəri) üzrə məcburi köçkünlərin dislokasiyasına və onların miqrasiyasına dair hesabat )rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5 günü
5. 031150241-qaçqın (Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı haqqında hesabat)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
6. 031150252-qaçqın (Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq
7. 031150401-VVADQ (Rayonu (şəhəri) üzrə vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı haqqında hesabat)aylıqhər ayın 10-dək
8. 03115112 2-Səhiyyə №-li forma (Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında)Aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq
9. 03115415Miqrantların statistik qeydiyyat vərəqəsinə qoşulan kəsmə Т А L О NAylıq hər ayın 12-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-51-43    (012) 538-86-44
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30