Sosial statistika şöbəsi üzrə
Səhiyyə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03112020 7-TSEK №-li forma (Tibbi-Sosial Ekspert Komissiyasının fəaliyyəti haqqında) İllik fevralın 5-dək  
 
2. 03112180 16 №-li forma (Endokrin xəstəliklərinə nəzarət haqqında) İllik mart ayının 31-dək 
 
3. 03112216 1-sanatoriya və istirahət №-li forma (Sanatoriya-kurort və istirahət müəssisəsi haqqında)illik yanvarın 20-dək
4. 03112218 1-idman №-li forma (Bədən tərbiyəsi və idman haqqında)illikmart ayının 15-dək
5. 03112219 1-pensiya №-li forma (Əmək pensiyalari haqqında hesabat (ilin əvvəlindən artan yekunla))Rüblük (İllik)rüblük hesabatı hesabat dövründən sonra 35-ci gün, illik dövrilikdə isə martın 5-dək
6. 03112220 1 №-li forma (Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat) Aylıq/İllik hesabat dövründən sonrakı ayın 2-də /
mart ayının 31-dək
7. 03112221 4 №-li forma (İnsanın immunçatışmazlığı virusuna (İİV) yoluxmuş və qazanılmış immunçatışmazlıq sindromu (QİÇS) xəstələri haqqında) İllik mart ayının 31-dək
8. 03112222 5 №-li forma (Profilaktik peyvəndlər haqqında) İllik mart ayının 31-dək
9. 03112223 6 №-li forma (Regionlar üzrə səhiyyənin əsas göstəriciləri haqqında hesabat) İllik mart ayının 31 - dək
10.03112224 7 №-li forma (Bədxassəli yenitörəmələr haqqında hesabat) İllik mart ayının 31 - dək  
 
11.03112225 8-№-li forma(Vərəm haqqında) İllik mart ayının 31-dək 
 
12.03112226 9-№-li forma (Qoturluq, dərinin göbələk xəstəlikləri, əsasən cinsi yolla keçən xəstəliklər və bu xəstəliklərlə xəstələnənlər haqqında)illik mart ayının 31-dək  
13.03112227 10 №-li forma (Ruhi xəstəliklər haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək
14.03112228 11 №-li forma (Narkoloji pozuntular və narkoloji xəstəliklərin kontingenti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək
15.03112229 12 №-li forma(Müalicə müəssisəsinin xidmət göstərdiyi ərazidə yaşayan əhalinin xəstəlikləri haqqında hesabat) İllik müəyyən olunmuş vaxtda 
 
16.03112230 14 №-li forma (Tibb müəssisələrinin stasionar fəaliyyəti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək 
 
17.03112231 17-№-li forma(Tibbi kadrlar haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək
18.03112232 18-saylı forma(Rayonun (şəhərin) sanitar vəziyyəti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək 
 
19.03112233 1-sosial təminat №-li forma (İnternat evləri, ahıllara və əlillərə xidmət göstərən digər müəssisələr haqqında) İllik fevralın 20-dək
20.03112234 1-sosial müdafiə №-li forma (Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun gəlir və xərcləri haqqında hesabat)Rüblük hesabat dövrünün 75-ci günü
21.03112235 1 – ÜDSY №-li forma (Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında) Rüblük hesabat dövründən sonra 35 gün
22.03112236 30-№-li forma(Müalicə-profilaktika müəssisəsinin fəaliyyəti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək 
 
23.03112237 31 №-li forma(Uşaqlara tibbi xidmətin göstərilməsi haqqında ) İllik mart ayının 31-dək 
 
24.03112238 32-№-li forma(Hamilə, doğan və zahı qadınlara göstərilən tibbi yardım, abortlar və kontrasepsiya haqqında) İllik mart ayının 31-dək 
 
25.03112239 41-KE №-li forma (Körpələr (uşaq) evinin fəaliyyəti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək  
 
26.03112240 47 №-li forma (Tibb müəssisələrinin şəbəkəsi və fəaliyyəti haqqında hesabat) İllik mart ayının 31-dək  
 
27.03112241 1 səhiyyə(qeyri-dövlət)№-li forma (Qeyri-dövlət müalicə profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında hesabat)illik25 fevral
28.03112242 7U-TSEK №-li forma (18 yaşadək uşaqların sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu haqqında) İllik fevralın 5-dək  
 
29.03112244 2-baytarlıq №-li forma (Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəlikləri haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dək
30.03112245 1- sosial müavinət, kompensasiya və təqaüd №-li forma (Dövlət sosial müavinətləri, kompensasiya və təqaüdləri haqqında hesabat)Rüblük hesabat dövründən sonra 35 gün müddətində
İllikhesabat dövründən sonra 65 gün müddətində
31.03112249 1-səhiyyə №-li forma (Müalicə-profilaktika müəssisələrinin şəbəkəsi, fəaliyyəti və kadrları haqqında)illik5 mart