Dövlət idarəetməsi və hüquqpozmalar statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03110034 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair hesabat) illik fevral ayının 25-dək  
2. 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma (Mənzil alan ailələrin sayına və yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat) illik yanvar ayının 25-də 
3.03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)rüblük sonrakı ayın 15-dək  
4.03121139 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında hesabat)illik fevral ayının 1-dək  
Hüquqpozmalar
5.03114127 1-İX №li forma (İnzibati xətalar)illikyanvar ayının 15-dək  
6.03114278 DYNX - №-li forma (Yanğınlar haqqında hesabat) yarımillik yanvarın və iyulun 25-dək illik və yarımillik dövrilikdə  
7.03114298 2-4 №-li forma (Övladlığa götürmə və övladlığa götürmənin ləğvi haqqında hesabat)Yarımillik, illik sentyabr ayının 5-dək yarımillik, mart ayının 5-dək illik  
8. 03112448 Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların, uşaq evlərini və internat məktəblərini məzun olaraq bitirmiş gənclərin işlə və yaşayış sahəsi ilə təmin edilməsi səviyyəsinin öyrənilməsi barədə sorğu A N K E T İBirdəfəlik    
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-90-32    (012) 538-63-61
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30