Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Sosial statistika

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03101059 1-QKT №-li forma (Qeyri-kommersiya təşkilatlarının gəlirləri və xərcləri haqqında hesabat)illikmart ayının 30-na30.03
2. 03101129 1-Müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat ) illik mart ayının 31-dək 
3. 03101148 11 (sosial) №-li forma(Əsas fondların (vəsaitlərin) və digər qeyri-maliyyə aktivlərinin mövcudluğu və hərəkəti haqqında hesabat)illikmart ayının 31-dək  
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək; hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03109030 1-fərdi sahibkarlıq (xidmət) №-li forma (Fərdi sahibkarların - fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında hesabat)rüblük yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək  
6. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında hesabat)illik fevral ayının 15-dək15.02
7. 03110034 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair hesabat) illik fevral ayının 25-dən gec olmayaraq  
8. 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma (Mənzil alan ailələrin sayına və yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat) illik yanvar ayının 25-də 
9. 03112041 1–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında)aylıq,
rüblük
ayın 5-ci iş günü ayın 20-dək
10.03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)rüblük sonrakı ayın 15-dək  
11.03121139 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında)illik fevral ayının 1-dək  
12.  Kiçik müəssisələrin siyahıyaalınması üzrə iqtisadi göstəricilərin alınması birdəfəlik formaya uyğun  
13. Fərdi sahibkarlıq subyektərinin siyahıyaalınması üzrə iqtisadi göstəricilərin alınmasıbirdəfəlik formaya uyğun