Sosial statistika şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03110034 1-Yaşayış fondu (Mənzil fonduna dair hesabat) illik fevral ayının 25-dək  
2. 03110035 4-yaşayış fondu №-li forma (Mənzil alan ailələrin sayına və yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsinə dair hesabat) illik yanvar ayının 25-də 
3.03121011 1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)rüblük sonrakı ayın 15-dək  
4.03121139 1–elektron xidmət №-li forma (Elektron xidmətlərin göstərilməsi haqqında)illik fevral ayının 1-dək