Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Rabitə statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03112041 1–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) Aylıq,rüblük 5-ci iş günüRüblük: sonrakı ayın 18-dək
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat)illik mart ayının 31-dək 
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat) illik fevralın 8-dək  
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İİşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) yarımillik
rüblük:
ayın 15-ci iş günü
sonrakı ayın 18-dək
 
5. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında hesabat) illikfevralın 25-dək  
6. 03109072 45 №-li forma (rabitə)(Telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında hesabat)Illik mart ayının 20-dək  
7. 03109080 65 №-li forma (rabitə) (Rabitə xidmətləri haqqında hesabat)Rüblükhesabat dövründən sonra 30-cu gün 
8. 03109081 21 №-li forma (poçt) (Poçt rabitəsinin fəaliyyəti haqqında hesabat)Rüblükhesabat dövründən sonra 30 gün müddətinə 
9. 03109083 41 №-li forma (rabitə) (Şəhərlərarası telefon rabitəsinin texniki vasitələri haqqında hesabat) Illik mart ayının 20-dək 
10.03109084 51 №-li forma (rabitə) (Teleradio və peyk rabitəsinin texniki vasitələri və yayımı haqqında)Illik mart ayının 20-dək 
11.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında hesabat)İllik fevral ayının 15-dək  
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30