Xidmət statistikası şöbəsi üzrə
Nəqliyyat statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03112041 1–xidmət №-li forma (Xidmətlərin göstərilməsi, malların təqdim edilməsi və işlərin yerinə yetirilməsi haqqında) Aylıq, rüblük 5-ci iş günüRüblük: sonrakı ayın 18-dək
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat)illik mart ayının 31-dək 
3. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat) illik fevralın 8-dən gec olmayaraq  
4. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) Aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 15-dəkhesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında hesabat) illikfevralın 25-dək 
6. 03109068 1 №-li forma nəqliyyat (dəmir yolu)(Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında hesabat) illikyanvarın 15-dək 
7. 03109069 2 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərlərinin işi haqqında hesabat)aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü 
8. 031090711-fərdi sahibkarlıq (sərnişin) (Sərnişin daşınması ilə məşğul olan fərdi sahibkarın-fiziki şəxsin fəaliyyəti haqqında hesabat)illik fevralın 24-dək 
9. 03109074 34-aviasiya (Hava gəmilərinin parkı və onlardan istifadənin təqvim vaxtı haqqında hesabat) İllik yanvarın 12-dək 
10.03109075 65 №-li forma(dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işi haqqında hesabat) Rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə  
11.03109076 65 №-li forma (neft kəməri) (Magistral neft kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında)rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə 
12.03109077 65 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işi haqqında hesabat)Rüblük;

İllik
hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək;
illik 90 gün müddətinə
 
13.03109079 65-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işi haqqında hesabat) Rüblük ayın 30-dək 
14.03109086 41 №-li forma (yol) (Ümumi istifadədə olan avtomobil yolları və yol qurğuları haqqında hesabat)illikfevralın 15-dək 
15.03109088 6 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərlərində qazin nəqli haqqında)aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü 
16.03109089 1 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolu nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat) Aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü  
17.03109090 5-aviasiya (Aviasiya nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat) Aylıq 4-cü iş günü 
18.03109091 5 №-li forma (dəniz) (Dəniz nəqliyyatının işinin əsas göstəriciləri haqqında hesabat) Aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günü  
19.03109092 3 №-li forma (DYP)(Avtomobil, motosikl və qoşquların markalarına, tiplərinə ğörə sayı və texniki vəziyyətinə dair hesabat)illikdekabr ayının 30-dək  
20.03109093 10 №-li forma (dəmir yolu) (Dəmir yolunun hərəkət heyətinin, vaqonların və konteynerlərin mövcudluğu, qurulma illərinə görə inventar parkı və əsas istismar göstəriciləri haqqında hesabat)İllik fevralın 20-dək  
21.03109094 1 №-li forma (YNH) (Yol-nəqliyyat hadisələri haqqında hesabat)Rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək  
22.03109096 1 №-li forma (dəniz) (Gəmilərin sayı, onların xarakteristikası və gəmilərdə baş vermiş qəzalar haqqında hesabat) illik fevralın 20-dək  
23.03109097 9 №-li forma (liman) (Dəniz limanlarında yüklərin yüklənməsi-boşaldılması, hərəkəti, mövcudluğu (qalığı) və baş vermiş qəzalar haqqında hesabat) aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 4-cü iş günü 
24.03109098 65 №-li forma (qaz kəməri) (Magistral qaz kəmərləri nəqliyyatinin işi haqqında )rüblük hesabat dövründən sonra 45 gün müddətinə 
25.03109099 1 №-li forma ND(nəqliyyat dəhlizi) (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin fəaliyyəti haqqında hesabat)Aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək 
26.03109103 30 №-li forma (metro) (Metro nəqliyyatinin əsas göstəriciləri haqqında)aylıqhesabat dövründən sonrakı ayın 5-ci iş günü 
27.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında hesabat)İllik fevral ayının 15-dək  
28.03109310 2 №-li forma (DYP) (Yol hərəkəti və onun təhlükəsizliyi göstəriciləri haqqında)Rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək  
29.03109431 1-nəqliyyat (yük) №-li müşahidə forması (Yük avtomobillərindən istifadə haqqında)Birdəfəlik iyul ayının 30-dək  
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-93-98    (012) 538-81-76
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30