Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1 - Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat)illik mart ayının 31-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə)illikfevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma(Ticarət fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 18-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında)rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında)ildə 4 dəfəmart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyətinə dair) rüblükyanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
8. 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) aylıq,
rüblük
- kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək;
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illikfevralın 25-dək
10.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illik fevral ayının 15-dək
11.03116052 1-HY (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat)rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
12.   Ticarət və iaşənin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 24-dək
13.   1 – idxal-ixrac (fiziki şəxs) №-li müayinə forması birdəfəlik oktyabr ayının 5-dək
14. 1- fərdi sahibkar (siyahıyaalma) nömrəli forma (Fiziki şəxslərin fəaliyyəti haqqında)birdəfəlik 2015-ci il fevralın 25-dək
15. 1- sahibkar hüquqi şəxs (siyahıyaalma) nömrəli forma (Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslərin fəaliyyəti haqqında)birdəfəlik 2015-ci il aprelin 1-dək
16. 1- ticarət (fiziki şəxs), 1- fərdi sahibkarlıq (sənaye), 1- fərdi sahibkarlıq (xidmət) və 6-kt fərdi sahibkarlarının fəaliyyəti haqqındabirdəfəlik 2015-ci il mayın 1-dək
17. 1- ticarət (fiziki şəxs - siyahıyaalma) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyətinə dair)birdəfəlik 2015-ci il aprelin 15-dək