Ticarət statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03101129 1 - Müəssisə №-li forma (Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik mart ayının 31-dək
2. 03102109 1-əmək №-li forma (Əmək üzrə) illik fevralın 8-dək
3. 03102117 4-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
4. 03108044 1-ticarət №-li forma(Ticarət fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 18-dək
5. 03108048 1-bazar №-li forma (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarları haqqında) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 10-dək
6. 03108049 2-bazar №-li forma /1 №-li-köməkçi cədvəl; 2№-li-köməkçi cədvəl/ (Yarmarka və kənd təsərrüfatı məhsulları bazarlarında malların satışı haqqında) ildə 4 dəfə mart, iyun, sentyabr və dekabr aylarının 25-dək
7. 03108053 1- ticarət (fiziki şəxs) №-li forma (Fiziki şəxslərin ticarət fəaliyyəti haqqında) rüblük yanvar, aprel, iyul və oktyabr aylarının 20-dək
8. 03108213 1–istehsal (ticarət və texniki xidmət) №-li forma (Malların və xidmətlərin istehsalı və satışı haqqında) aylıq,
rüblük
- kiçik sahibkarlıq subyekti olmayanlar aylıq dövriliklə, hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək;
- kiçik sahibkarlıq subyektləri rüblük dövriliklə, hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
9. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevralın 25-dək
10. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) illik fevral ayının 15-dək
11. 03116052 1-HY (Humanitar yardım paylanması haqqında hesabat) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
12.   Ticarət və iaşənin əsas göstəricilərinə dair B Ü L L E T E N rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 24-dək
13. 03108450 Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı haqqında Birdəfəlik
14. 03121449 Xidmət fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı haqqında Birdəfəlik iyul ayının 20-dək
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-77-25    (012) 538-22-57
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30