Energetika və ekologiya statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1. 03104057 24-energetika №-li forma (Energetika haqqında)illikmart ayının 15-dək
2. 03104064 4–energetika №-li forma (Qaz təchizatı müəssisəsinin energetikası haqqında) illikmart ayının 15-dək
3. 03104065 5-energetika №-li forma (Neft (qaz) emalı müəssisəsinin energetikası haqqında)illikmart ayının 15-dək
4. 03107004 4-yanacaq №-li forma (Yanacaq məhsullarının qalığı, daxil olması və məsrəfi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
5. 03107009 1-neft məhsulları №-li forma (Neft emalı məhsullarının göndərilməsi haqqında) aylıq hesabat dövründən sonrakı ayın 8-dək
6. 03107013 2-qaz №-li forma (Təbii qazın qəbulu və regionlar üzrə paylanması haqqında ) rüblük hesabat dövründən sonrakı 35 gün ərzində
7. 03107014 5–istehlak №-li forma (Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən istehlakçıların istifadə etdikləri elektrik və istilik enerjisi, təbii qaz, su və rabitə xidmətləri haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
8. 03107015 1-balans (neft) №-li forma (Neftin balansı haqqında (ton))rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
9. 03107054 9-energetika №-li forma (Elektrik və istilik enerjisinin ehtiyatları və istifadəsi haqqında) yarımillik, illikhesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək
10.03107268 4–enerji №-li forma (Enerji məhsullarının hərəkəti haqqında) illikyanvar ayının 28-dək
11.03107309 1-alternativ enerji №-li forma (Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə haqqında) İllik martın 15-dək
12.03107437 2-energetika (fərdi sahibkar) №-li (Fərdi sahibkar tərəfindən enerji məhsullarının istehlakı haqqında”
seçmə statistik müşahidənin sorğu   A N K E T İ)
rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-ci günü
13. 03107438 3-energetika (ev təsərrüfatı) (Ev təsərrüfatında enerji məhsullarının istehlakı haqqında” seçmə statistik müşahidənin sorğu   A N K E T İ ) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 20-ci günü