Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Tikinti statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 031060101-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı və təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş gününün birinci yarısınadək hesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat)illik mart ayının 31-dək 
3. 03102109 1-Əmək (tikinti) №-li forma (Əmək üzrə) illik fevral ayının 8-dək  
4. 03102117 4-Əmək (tikinti) №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03104032 1-qaz №-li forma (Şəbəkə (maye) qazından istifadəyə dair)illikfevral ayının 5-dən gec olmayaraq 
6. 031060032-investisiya №-li aylıq hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü) rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 8-ci iş günündə  
7. 03106006 2-investisiya №-li illik hesabata əlavə (İstifadəyə verilmiş əsas fondların, yaşayış evlərinin, sosial-mədəni tikililərin və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin regionlar üzrə bölgüsü)illik fevral ayının 15-dək 
8. 03106016 1-YET (əhali) №-li forma (Əhalinin vəsaiti hesabına tikilmiş yaşayış evlərinin və qeyri-yaşayış sahələrinin istismara verilməsi haqqında)rüblükhesabat rübündən sonrakı ayın 4-dən gec olmayaraq 
9. 03106019 12-tikinti №-li forma (Tikinti maşınlarının mövcudluğu haqqında)illikyanvar ayının 20-dən gec olmayaraq 
10.03106023 2-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) aylıqhesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günündən gec olmayaraqhesabat rübündən sonrakı ayın 20-dək
11.03106026 1-istehsal (tikinti) №-li forma (Malların istehsalı, təqdim edilməsi, obyektlərin tikintisi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illikhesabatı fevral ayının 5-dək 
12.03106027 2-investisiya №-li forma (Obyektlərin, əsas fondların istifadəyə verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş investisiyalar haqqında) illik nazirliklər: fevral ayının 10-dək;
müəssisələr: fevral ayının 1-dək
 
13.03106029 2-əsaslı tikinti №-li forma (Tikili və obyektlərin tikintisi haqqında)aylıq nazirliklər: sonrakı ayın 5-dən; müəssisələr: sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq 
14.03106030 1-fərdi sahibkarlıq (tikinti) №-li forma (Tikinti fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək 
15.03106036 1-su kəməri və kanalizasiya №-li forma (Su kəmərlərinin və kanalizasiyaların işinə dair)İllikfevral ayının 5-dən gec olmayaraq 
16.03106037 1-istilik №-li forma (İstilik enerjisi ilə təchiz olunmaya dair)illik fevral ayının 5-dən gec olmayaraq 
17.03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında hesabat)illikfevral ayının 25-dək  
18.03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında)illik fevral ayının 15-dək  
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-87-17    (012) 539-72-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30