Sənaye və tikinti statistikası şöbəsi üzrə
Sənaye statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
hesabat dövründən sonrakı ayın və ya rübün kiçik sahibkarlıq subyektləri
1. 03104047 1-istehsal (sənaye) (Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 5-ci iş günü hesabat rübündən sonrakı ayın 5-ci iş günü
2. 03101129 1-müəssisə №-li forma(Müəssisənin (təşkilatın) istehsal fəaliyyəti, maliyyə nəticələri və əmlakı haqqında hesabat) illik mart ayının 31-dək  
3. 03102109 1-əmək (sənaye) №-li forma (Əmək üzrə) illik fevral ayının 8-dən gec olmayaraq  
4. 03102117 4-əmək (sənaye)№-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında) aylıq hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək; hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
5. 03104055 1-istehsal (sənaye)(Malların istehsalı, təqdim edilməsi və xidmətlərin göstərilməsi haqqında) illik yanvar ayının 30-dək  
6. 03104056 6-TG (hidro) №-li forma (Su elektrik stansiyasının işi haqqında) illik mart ayının 15-dək  
7. 03104058 1-TİG (neft) №-li forma (Neft quyularının istismarı üzrə) illik yanvar ayının 20-dək  
8. 03104060 1-TİG (qaz) №-li forma (Qaz quyularının istismarı üzrə) illik yanvar ayının 20-dək  
9. 03104067 1-fərdi sahibkarlıq (sənaye) №-li forma (Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan fərdi sahibkarın – fiziki şəxsin işi haqqında) rüblük hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək  
10. 03109062 2 №-li forma (innovasiya) (Müəssisənin innovasiya fəaliyyəti haqqında) illik fevral ayının 25-dək  
11. 03109262 1 №-li forma (İKT) (Müəssisələrdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə haqqında) İllik fevral ayının 15-dək  
12. 03109999 1-istehsal (sənaye) hesabat forması üzrə Sənaye İstehsalı İndeksinin (Fiziki Həcm İndeksi) hesablanması aylıq    
13. 03104451 Sənaye fəaliyyəti ilə məşğul olan kiçik sahibkarlıq subyektlərinin işgüzar fəallığı haqqında Birdəfəlik
  Əlaqə telefonu:
  Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 539-87-17    (012) 539-72-71
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30