Həyat keyfiyyətinin statistikası şöbəsi

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
 
1 03103403 1 büdcə - Ev təsərrüfatlarınıin həyat səviyyəsinin tədqiqati (Əsas sorğu anketi) rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü
2 03103404 2 büdcə - Gündəlik xərclərin uçotu rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü
3 03103405 3 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin uçotu rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü
4 03103406 4 büdcə - Rüblük gəlir və xərclərin qeyd olunmasi üçün yaddaş kitabçasi rüblük hesabat dövrünün 15-ci günü