Əmək statistikası

Formanın kodu Formanın nömrəsi, adı Dövriliyi Təqdim edilmə müddəti, gün Hesabatları təqdim etmək üçün proqram təminatı
1 031021091-əmək №-li forma (Əmək üzrə hesabat)illik fevralın 8-dən gec olmayaraq
2 031021101-emiqrasiya №-li forma (Haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə göndərilən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sayı və tərkibi haqqında hesabat)rüblükhesabat dövründən sonrakı ayın 10-dən gec olmayaraq
3 031021111 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)rüblük,
illik
rüblük məlumatlar hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək,
illik məlumatlar fevral ayının 15-dək
4 031021131-əmək şəraiti №-li forma (Əmək şəraitinin vəziyyəti, ağır və zərərli əmək şəraitində işə görə güzəşt və kompensasiyalar haqqında hesabat)illikyanvarın 25-dən gec olmayaraq
5 031021141- məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)aylıqaylıq - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 3-dək
03102115rüblük rüblük şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
03102116 illik illik - şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
6 031021174-əmək №-li forma (İşçilərin sayı, hərəkəti və əmək haqqı fondu haqqında)aylıq Kiçik sahibkarlıq subyekti olmayan hüquqi şəxslər hesabat ayından sonrakı ayın 15-dək;
Kiçik sahibkarlıq subyekti olan hüquqi şəxslər hesabat rübündən sonrakı ayın 18-dək
7 031021213-əmək №-li forma(Dövlət qulluqçularının sayı və tərkibi haqqında hesabat) illikfevral ayının 10-dan gec olmayaraq
8 03102408Cari ilin oktyabr ayı üzrə işçilərin peşə və vəzifələri, əmək haqqı və işlədikləri vaxta dair ildə bir dəfə keçirilən seçmə statistik müayinə anketi)ildə bir dəfə 23 noyabrdan gec olmayaraq
9 03102410Əhalinin iqtisadi fəallığına dair rüblük seçmə statistik müayinənin sorğu anketirüblük sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
10 03102432Aşaği (səviyyə) ixtisas tələb edən işlərin feminizasiyasinin (gender bərabərliyinin) ölçülməsinə dairBirdəfəlik  
11 031191201-yeni iş yeri №-li forma (Yeni açilmiş iş yerlərinin sayı haqqında hesabat) rüblük hesabat rübündən sonrakı ayın 20 - dək
12  "15-29 yaşlarinda olan gənclərin məktəbdən işə keçməsinə dair" seçmə statistik müayinənin sorğu anketi Birdəfəlik  
13 03102439“Layiqli əməyin səviyyəsinin öyrənilməsi məqsədi ilə keyfiyyətli məşğulluğun qiymətləndirilməsinə dair” seçmə statistik müşahidənin sorğu anketi Birdəfəlik  
   Əlaqə telefonu:
   Sahə üzrə statistika şöbəsi: (012) 538-61-21    (012) 538-85-86
   İnformasiya texnologiyaları şöbəsi: (012) 538 - 61 - 53    (012) 538 - 90 - 30