home envelope sitemap
logo

Zəngilan rayonu

Yaranma tarixi - 08.08.1930
Əhalinin sayı - 43.4 min nəfər (1 yanvar 2016-сı il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 59 nəfər (1 yanvar 2016-сı il)

Zəngilan rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 385 km

29 oktyabr 1993-сü ildə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunmuşdur.

İqtisadiyyatının əsasını taxılçılıq, tütünçülük, kartofçuluq, meyvəçilik, bostançılıq təşkil edirdi. Emal müəssisələri mövcud idi.

Demoqrafik göstəricilər
Əhalinin təhsil səviyyəsi
Sosial-iqtisadi göstəricilər
Əmək bazari
Ticarət və iaşə
Turizm və ödənişli xidmətlər
Kənd təsərrüfati
Tikinti
Sənaye
Nəqliyyat və rabitə
kişisel blog online web dersleri
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim