home envelope sitemap
logo

Cəbrayıl rayonu

Yaranma tarixi - 08.08.1930
Əhalinin sayı - 77,8 min nəfər (1 yanvar 2016-сı il)
Əhalinin sıxlığı - 1 km2 74 nəfər (1 yanvar 2016-сı il)

Cəbrayıl rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 338 km

23 avqust 1993-сü ildə Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində işğal olunmuşdur.

İqtisadiyyatının əsasını heyvandarlıq, üzümçülük və baramaçılıq təşkil edirdi.

Demoqrafik göstəricilər
Əhalinin təhsil səviyyəsi
Sosial-iqtisadi göstəricilər
Əmək bazari
Ticarət və iaşə
Turizm və ödənişli xidmətlər
Kənd təsərrüfati
Tikinti
Sənaye
Nəqliyyat və rabitə
kişisel blog online web dersleri
un_data statistikanin_saheleri xarici-dovlet-qurumlari dovletsaytlari baki_statistika_idaresi naxcivan_statistika_komitesi etsim